ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI

Data: 2015-11-03

ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI

Architektūros kokybės vystymo asociacija kviečia į kvalifikacijos tobulinimo kursus ”Atestuoto architekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai“, kuriuos ves architektė, teisininkė, teismo ekspertė Daiva Bakšienė*.

Kursuose bus pristatomos aktualios teisinio reguliavimo naujovės, analizuojama jų taikymo tvarka, aptariami probleminių klausimų sprendimo būdai. Plačiau bus aptariama projekto rengimo, keitimo bei autorių teisių įgyvendinimo pakeitus projektuotoją problematika.

Kavos pertraukėlės metu ir po kursų bus atsakoma į dalyviams rūpimus klausimus. Visiems dalyviams bus pateikta dalomoji medžiaga su naudojamomis skaidrėmis, išduodami kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimai.
Kursų dalyvio mokestis: 60 eurų. Tam pačiam mokėtojui registruojant du ar daugiau dalyvių, vieno dalyvio mokestis: 50 eurų. Tęstinio mokymo paslaugos PVM neapmokęstinamos.
Kursai vyks žemiau nurodytuose miestuose. Registruotis į juos galima paspaudus atitinkamą nuorodą:

REGISTRACIJA Į 2015-11-13 KURSUS ŠIAULIUOSE, Vilniaus g. 116a, 13.00 val.

Registracija įsigalioja užpildžius nuorodose pateiktas formas ir pervedus dalyvio mokestį į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (į.k. 304104654) sąskaitą Nr. LT36 7044 0600 0805 5397. Pavedimo paskirtyje prašome nurodyti dalyvio vardą, pavardę (jei dalyvių du ar daugiau – jų vardus ir pavardes), kursų datą ir vietą. Pavedimą prašome atlikti likus ne daugiau kaip 2 dienoms iki kursų pradžios.

*Architektūros kokybės vystymo asociacijos parengta Atestuotų architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų programa 2015 m. spalio 22 d. raštu Nr. (14-2) D8-7790 yra suderinta su Aplinkos ministerija. Kursų pažymėjimai gali būti teikiami Lietuvos architektų rūmams kartu su prašymu pakeisti architekto kvalifikacijos atestatą (pratęsti jo galiojimą).

Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų programa
Aplinkos ministerijos raštas dėl programos suderinimo

Informacija paimta iš :http://baksiene.lt/paskaitos/

Remėjai ir partneriai: