Apie organizaciją

VALDYBOS NARIAI:

Rūta Stuopelienė (valdybos pirmininkė)

Rasa Pumputienė 

Dalius Puzinas

Ilona Vaznonienė

Dalia Šidlauskienė 

ETIKOS KOMISIJOS NARIAI:

Jonas Barkauskas

Regina Miceikienė

Virginija Taujanskienė  

REVIZIJOS KOMISIJOS NARIAI:

Šarūnas Sabaliauskas

Rita Volbikienė  

Arūnas Jelinskas  

Remėjai ir partneriai: